Ändring av stranddetaljplan, Tjuvö-Österkog II

Ändring av stranddetaljplan, stadsdelen 30 Pernå, Tjuvö-Österskog

Planförslag till påseende 15.5.– 15.6.2020

Planförslag.pdf

Planbeskrivning.pdf

 

Programmen för deltagande och bedömning till påseende 12.12.2019 – 10.1.2020.

Program för deltagande och bedömning.pdf

Beslut om anhängiggörande