Detaljplansändingar i Strömfors

3 stycken detaljplansändringar som huvudsakligen berör Strömfors industri- och bruksområde, samt planläggning av ny väg- och broanslutning till industriområdet norr om bruksområdet

I samband med beredningen av detaljplaneändringarna, utförs en webbenkät och en planläggarens mottagningsdag.

Webbenkäten är startskottet för deltagande i planläggningen. Meningen är att samla in lokalkännedom, användares idéer för byns utvecklingsmöjligheter och klargöra hur aktivt deltagande i planläggningen det finns intresse för och i vilken form den önskas.
Webbenkäten publiceras i början december.
Länken hittas här: Strömfors webbenkät

Planläggarens mottagningsdag planeras utföras början av nästa år (2022). Mottagningen sker i passligt utrymme i Strömfors under vardag eftermiddags/kvällstid. Plats och tidpunkt klargörs i december 2021. Under planläggarens mottagningsdag är det möjligt att ställa frågor om planläggningen, planläggningsprocessens olika skeden, få hjälp med webbenkäten samt att medverka i utformningen av planernas program för deltagande och bedömning (förkortning PDB, på finska osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS).