Del av kvarteret 503

Ändring av detaljplan, stadsdel 5, Södra Åsen, en del av kvarteret 503 samt gatu- och grönområden som gränsar till det, Englandsgatan/Räfsbyvägen

Planförslag till påseende 3.7 – 17.8.2020

Planförslag.pdf

Planbeskrivning.pdf

 

Program för deltagande och bedömning.pdf 18.5.2020