Del av kvarteret 503

Ändring av detaljplan, stadsdel 5, Södra Åsen, en del av kvarteret 503 samt gatu- och grönområdena som gränsar till det.
Ändringen av detaljplanen gäller fastigheterna 434-5-503-4 och 434-5-503-5 samt en del av fastigheten 434-401-6-69.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf 18.5.2020