Fabriksområdet i Strömfors bruk

Ändringen av detaljplanen berör fastigheterna 434-481-1-388 och 434-481-1-432.

Programmen för deltagande och bedömning framläggs offentligt 22.11.–21.12.2018.

Programmen för deltagande och bedömning.pdf