Fabriksområdet vid Strömfors bruk och bostadsområdet norr om fabriksområdet

Det finns ett behov att uppdatera och ändra särskilt det tidigare i industriellt bruk varande industrikvarterets detaljplan på Strömfors bruks område i stadsdelen Strömfors samt undersöka behoven för ändring av detaljplanen för bostadsområdena i början av Påskoskvägen.

Syftet med detaljplanändringen är att skapa mångsidiga förutsättningar bland annat för nya utelivs-, rekreations-, turism-, inkvarterings- och upplevelsetjänster samt utvecklande av företags- och affärsverksamhet som inte stör miljön. I samband med ändringen av detaljplanen är det även meningen att undersöka om det för ändringsområdet råder behov att upphäva detalj-planen för vissa delar.

Näringslivs- och infrastrukturnämnden beslutade i februari 2021 omorganisera de anhängiga planändringsområdena i bruket till lämpliga planhelheter. Detta planändringsområde utvidgades och till det fogades en ändring av detaljplanen för kvarteret 132. För området har uppgjorts en uppdaterad baskarta och bland annat naturutredningar. Tidigare planändringsområde berörde enbart fastigheterna 434-481-1-388 och 434-481-1-432.

 

Program för deltagande och bedömning till påseende 15.4-29.4.2022

Program för deltagande och bedömning.pdf