Fredsbyplatsen

Ändring av detaljplanen för kvarteret 786 och för en del av kvarteret 717 (Fredsbyplatsen) i stadsdelen 7 Fredsby–Antby.

Planutkast samt program för deltagande och bedömning till påseende 7.10–7.11.2014.

planutkast.pdf

planbeskrivning.pdf

planbeskrivningens bilagor.pdf

program för deltagande och bedömning.pdf