Kvarter 1173 samt en del av kvarter 1164 (Skeppsbyggarevägen 1)

Ändring av detaljplan, stadsdel 11 Valkom, kvarter 1173 samt en del av kvarter 1164 och en del av det närrekreationsområde som gränsar till kvartersdelen (Skeppsbyggarevägen 1)

Planförslag till påseende 29.5–15.6.2020

Planförslag.pdf

Planbeskrivning med bilagor.pdf

 

Program för deltagande och bedömning till påseende 15.5–29.5.2020

Program för deltagande och bedömning.pdf