Söderåsen (Gamla Sågvägen, Räfsbyvägen, Kretsgången)

Ändring av detaljplan, stadsdel 5, Söderåsen, kvarteren 529, 534 och 535 och en del av kvarter 508 och 514 samt gatu- och grönområden (Gamla Sågvägen/Räfsbyvägen/Kretsgången).

Tekniska nämnden har genom sitt beslut 26.4.2018 § 83 godkänt ändringen av detaljplanen för stadsdel 5, Söderåsen.

Plankarta med beteckningar och bestämmelser.pdf

Planbeskrivning jämte bilagor.pdf

Bilaga 1.pdf

Bilaga 2.pdf

Bilaga 3.pdf

Bilaga 4.pdf

Bilaga 5.pdf

Bilaga 6.pdf

Bilaga 7.pdf

Bilaga 8.pdf

Bilaga 9.pdf

Bilaga 10.pdf

Bilaga 11.pdf

Bilaga 12.pdf

Bilaga 13.pdf


Detaljplanförslag till utvidning av planeområdet är framlagt 8.2. – 21.2.2018

Planförslag.pdf

Planbeskrivning.pdf

Planbeskrivningens bilagor 1-11.pdf


Detaljplanförslag till påseende 9.11 – 8.12.2017

Planförslag.pdf

Planbeskrivning.pdf

Palnbeskrivningens bilagor 1-9.pdf

Bilaga 10, illustrationer.pdf


Idéplanalternativen för detaljplan, rapport över nuläge och mål samt programmet för deltagande och bedömning offentligt framlagd 10.2. – 13.3.2017.

Idéplanalternativ 1.pdf

Idéplanalternativ 2.pdf

Rapport över nuläge och mål.pdf

Programmet för deltagande och bedömning.pdf