Kvarteret 529 samt gatu- och grönområden

Ändring av detaljplan, stadsdel 5, Södra Åsen, kvarteret 529 och en del av kvarter 508 samt gatu- och grönområden (Gamla Sågvägen/Räfsbyvägen/Kretsgången).

Detaljplanförslag till utvidning av planeområdet är framlagt 8.2. – 21.2.2018

Planförslag.pdf

Planbeskrivning.pdf

Planbeskrivningens bilagor 1-11.pdf


Detaljplanförslag till påseende 9.11 – 8.12.2017

Planförslag.pdf

Planbeskrivning.pdf

Palnbeskrivningens bilagor 1-9.pdf

Bilaga 10, illustrationer.pdf


Idéplanalternativen för detaljplan, rapport över nuläge och mål samt programmet för deltagande och bedömning offentligt framlagd 10.2. – 13.3.2017.

Idéplanalternativ 1.pdf

Idéplanalternativ 2.pdf

Rapport över nuläge och mål.pdf

Programmet för deltagande och bedömning.pdf