Områden som gränsar till till Mickosvägen

Ändring av detaljplan, stadsdel 13, Räfsby, del av kvarter 1303, del av Mickosvägens gatuområde, skyddsgrönområden samt grönområden som gränsar till Mickosvägen. Ändringen av detaljplanen gäller fastighet 434-13-1303-14 samt delar av fastigheterna 434-413-6-26, 434-413-6-8, 434-409-2-117, 434-413-2-10, 434-413-2-21 och 434-413-2-27.

Program för deltagande och bedömning till påseende 10.6.-9.7.2016.

program för deltagande och bedömning.pdf