Området för Västra porten, Borgågatan

Ändring av detaljplan, stadsdelen 6, kvarteret 623, samt delar av kvarteren 601, 610 ja 619, området för Västra porten, Borgågatan

Planutkast samt program för deltagande och bedömning till påseende 18.12.2012 – 25.1.2013

planutkast.pdf

program för deltagande och bedömning.pdf