Östra stranden av Lovisaviken

Genom en webbundersökning utredde Lovisa invånarnas och beslutsfattarnas åsikter om planeringen av ett nytt bostadsområde på östra stranden av Lovisaviken.

Enkäten var öppen 28.4. – 31.5.2017.

Sammanställning av enkätsvaren.pdf