Stadsdel 20 Liljendal, kvarter 10, samt del av Dunkavägen

Ändring av detaljplan, stadsdel 20 Liljendal, kvarter 10, samt del av Dunkavägen,
Dunkavägen/Krogarvägen

Planförslag till påseende 3.7–17.8.2020

Planförslag.pdf

Planbeskrivning.pdf

 

Program för deltagande och bedömning till påseende 15.5–29.5.2020

Program för deltagande och bedömning.pdf