Stranddetaljplan, Mörtvikbotten

Stranddetaljplan, Strömfors, Mörtvikbotten, Lappom

Förslag till stranddetaljplan framlagt 10.6.2022-05.08.2022

Planhandlingar till detaljplaneutkastet:

Plankarta.pdf

Planbeskrivning.pdf

Bilagor till detaljplaneutkastet:

Bilaga 1 – Deltagande- och utvärderingsplan som framlagts till påseende 30.9.2021

Bilaga 2 – Naturutredning 30.8.2021

Bilaga 3 – Planutdrag ur stranddelgeneralplanen med anmärkningar och föreskrifter

Bilaga 4 – Utdrag ur dimensioneringsberäkningen för stamställe 155

Program för deltagande och bedömning till påseende 17.12.2021 – 17.1.2022

Program för deltagande och bedömning (PDB)

Naturutredning

Planförfattare/plankonsult:
Kalevi Ilonen
Mariankatu 22 A 1 07900 Loviisa
Arkkitehtuuritoimisto Ilonen – Lautamo Ky
kalevi.ilonen@ilonen-lautamo.fi
tel. 0400-310663