Stranddetaljplan, Solgläntan

Stranddetaljplan, kaupunginosa 30 Pernå, Solgläntan, Sarfsalö

Programmen för deltagande och bedömning finns framlagd 31.5.–1.7.2019.

Program för deltagande och bedömning.pdf

Lägeskarta.pdf