Stranddetaljplan, Solgläntan

Stranddetaljplan, stadsdel 30 Pernå, Solgläntan, Sarfsalö

Förslaget till stranddetaljplan framläggs offentligt 20.2.–20.3.2020

Förslaget till stranddetaljplan.pdf

Planbeskrivning.pdf

 

Programmen för deltagande och bedömning finns framlagd 31.5.–1.7.2019.

Program för deltagande och bedömning.pdf

Lägeskarta.pdf