Trålhamnen III, kvarteren 1105, 1107, delar av kvarteren 1106 och 1108

Ändring av detaljplan, stadsdel 11 Valkom, kvarteren 1105, 1107, delar av kvarteren 1106 och 1108 samt till dem gränsande gatu- och grönområden, Trålhamnen III

Planförslag till påseende 3.7–17.8.2020

Planförslag.pdf

Planbeskrivning.pdf

 

Program för deltagande och bedömning till påseende 15.5–29.5.2020

Program för deltagande och bedömning.pdf