Tullbrons norra och östra delar

Detaljplan och ändring av detaljplanen för norra och östra delen av Tullbron

Planförslaget på nytt till påseende 26.9 – 25.10.2011

planförslag.pdf

planbeskrivning.pdf

Planbeskrivningens bilagor:

 1. topografi.pdf
 2. vegetation.pdf
 3. byggda kulturmiljöer i Lovisa 1993.pdf
 4. byggnadsbestånd.pdf
 5. tätortsbild och bebyggelse.pdf
 6. utdrag ur landskapsplan.pdf
 7. utdrag ur delgeneralplan.pdf
 8. utdrag ur gällande detaljplan.pdf
 9. program för deltagande och bedömning.pdf
 10. promemoria från samrådet mellan myndigheterna (på finska).pdf
 11. planutkast.pdf
 12. det framlagda planförslaget (17.11. – 16.11.2010).pdf
 13. sammandrag av den respons som mottagits i utkast- och försslagsskedet samt bemötandena till dem.pdf
 14. illustration.pdfPlanförslag till påseende 17.11. – 16.12.2010