Ändring av delgeneralplanen LOTES (Drottningstranden)

Stadsfullmäktige godkände delgeneralplanen 9.7.2020 § 59

Plankarta.pdf


Förslaget till ändring av delgeneralplanen LOTES (Drottningstranden) offentligt framlagt 7.2.–9.3.2020

Planförslaget.pdf

Planbeskrivning.pdf

Bilaga 1 Program för deltagande och bedömning.pdf

Bilaga 2 Trafikutredning för Skärgårdvägen.pdf

Bilaga 3 Bullerutredning för Skärgårdsvägen

Bilaga 4 Utredning om dagligvaruhandelstjänster.pdf

Bilaga 5 Sammanfattning av mottagen respons på planutkastet och beaktande av den.pdf

Bilaga 6 Kombinationskarta.pdf


Utkastet till ändring av delgeneralplanen LOTES (Drottningstranden) offentligt framlagt 4.7–16.8.2019.

Planutkastet.pdf

Planbeskrivning.pdf

Bilaga 1 Program för deltagande och bedömning.pdf

Bilaga 2 Trafikutredning för Skärgårdsvägen.pdf 

Bilaga 3 Bullerutredning för Skärgårdsvägen.pdf

Bilaga 4 Utredning om dagligvaruhandelstjänster.pdf