Delgeneralplan för vindkraft i Gammelby

Generalplan för vindkraft, stadsdel 30 Pernå, Gammelby

Planutkastet till påseende 1.8.–31.8.2016

Planutkast.pdf

Planbeskrivning.pdf

Planbeskrivningens textbilagor.pdf

Planbeskrivningens bild- och kartabilagor.pdf