Byaskjussens användarvillkor

Dessa användarvillkor gäller användningen av trafiktjänsten Byaskjussen. För att kunna använda trafiktjänsten Byaskjussen ska användaren godkänna dessa användarvillkor för tjänsten. Användaren ska läsa dessa användarvillkor noggrant innan han eller hon använder trafiktjänsten Byaskjussen.

Trafiktjänsten Byaskjussen

Trafiktjänsten Byaskjussen (”Byaskjussen”) transporterar kunderna från en adress till en annan enligt de beställningar de har gjort i tjänsten Byaskjussen och kombinerar resor beställda av olika kunder i samma bilar och på samma rutter. Resan som kunden har beställt kan kombineras med övriga resor som går åt samma håll och som har beställts av andra kunder, och därför kan resans avgångs- och/eller ankomsttider samt restid flexibelt variera inom de gränser som har meddelats. Bilarnas rutter och tidtabeller formas av de upphämtningsplatser och destinationer som kunderna anger, och chauffören plockar upp och lämnar av kunderna enligt denna tidtabell.

Trafiktjänsten Byaskjussen produceras av städerna Borgå och Lovisa, som beställer den transportservice som behövs för tjänsten av finländska taxi- och kollektivtrafikföretag med behörigt tillstånd.

Byaskjussens pris

Priset för skjutsen meddelas i förväg när beställningen görs. Tjänsteleverantören kan ändra priserna.

Beställa Byaskjussen

Byaskjussen beställs i förväg i en app som kan laddas ner till mobila enheter. Kunden förbinder sig att betala det pris som meddelas när han eller hon gör beställningen, och avgiften tas efter att resan har slutförts ut från det betalningsmedel som kunden har angett i appen. Det är inte möjligt att betala direkt till chauffören. Varje aktör som erbjuder appen definierar de betalningsmedel som finns tillgängliga, och användaren ska godkänna användarvillkoren för respektive app.

Vänligen kontrollera att upphämtningsplatsen, destinationen, den önskade tidpunkten samt passagerar- och bagageuppgifterna är korrekta i offerten som du får för Byaskjussen innan du gör din beställning. Observera att även om upphämtningsplatsen för Byaskjussen i regel är den adress som du har angett, kan den i vissa fall vara en så kallad Skjutspunkt eller ett Skjutsstop, dit flera resenärer samlas.

Det är möjligt att beställa resor tidigast fem dagar i förväg före resan. Appen meddelar skjutsens upphämtningstid som ett intervall, som preciseras när det står klart om andra passagerare kommer att ansluta sig längs rutten. En exaktare tid meddelas i god tid före skjutsens tidigast möjliga upphämtningstid.

Avbokning av Byaskjussen och resor som inte avbokas

En beställning i Byaskjussen kan avbokas avgiftsfritt. Om kunden inte använder den beställda skjutsen och inte heller avbokar den, debiteras Byaskjussens normala avgift för beställningen som ersättning för onödig bokning av bilen.

Återbetalning

Avgiften återbetalas inte för felaktigt beställda resor. Vi erbjuder full återbetalning om den beställda tjänsten inte kan produceras av någon annan orsak än kunden eller en övermäktig omständighet. Med övermäktig omständighet (force majeure) avses till exempel svåra väderförhållanden, exceptionella trafikförhållanden, arbetskonflikter och liknande.

Upphämtning av kunden

Upphämtningstiden, som uppdateras i realtid, visas för kunden senast tio minuter innan den tidigast möjliga upphämtningstiden. Efter detta kan kunden även se bilen närma sig på kartan i appen. Gå till det angivna upphämtningsstället på utsatt tid. Byaskjussen kan inte vänta på enstaka kunder efter den utlovade upphämtningstiden, eftersom den måste hålla det tidsschema som har utlovats till de övriga kunderna.

Kunden ska lämna sitt telefonnummer till oss genom att ange det i appen, för att vi ska kunna kontakta honom eller henne om det finns oklarheter kring var upphämtningsplatsen ligger och chauffören inte hittar kunden. Om bilen är på plats på den utsatta tiden, men inte kunden, och vi inte har kundens telefonnummer, är chauffören tvungen att fortsätta resan utan kunden. I sådana fall returneras inte avgiften.

I detta skede har kunden möjlighet att ringa själv direkt från appen, antingen till chauffören eller till transportföretagets servicenummer, om det uppstår problem kring skjutsens ankomst.

Beställningsnumret fungerar som biljett

Beställningsnumret fungerar som biljett, och du ska visa eller meddela det till chauffören när du stiger på. Biljetten gäller fram till den destination som anges på biljetten. Biljetten ska sparas under hela resan. Om du beställer skjuts till någon annan ska även han eller hon meddela skjutsens beställningsnummer till chauffören.

Avgift tas ut för alla personer

Det totala antalet passagerare, även barn, ska anges när du beställer skjuts, och för alla dessa tas en avgift ut. Biljetten till Byaskjussen berättigar till en resa endast för det antal passagerare som har angetts i beställningen.

Antalet passagerare i beställningen kan inte ändras efter att beställningen har gjorts. Chauffören i Byaskjussen har inte möjlighet att hjälpa eller agera ledsagare för barn som reser ensamma, eller för andra personer som behöver hjälp. Om en passagerare behöver en ledsagare ska även ledsagaren anges som passagerare i beställningen. Föräldrarna eller vårdnadshavarna har fullt ansvar för sina minderåriga barn, även om barnen skulle resa utan ledsagare.

Bagage

Det totala antalet bagage, utom handbagage, ska anges när du gör din beställning. Handbagage ska hållas i famnen eller vid fötterna utan att störa de övriga passagerarna. En bagageenhet motsvarar en normalstor resväska. Även livsmedelsinköp räknas som bagage om de inte kan hållas i famnen eller vid fötterna utan att ta upp plats från de övriga passagerarplatserna. Även en rollator, barnvagn, hopfällbar cykel eller rullstol som kan fällas ihop och placeras i ett litet utrymme motsvarar en bagageenhet och ska alltid anges som bagage i beställningen. Avgifter kan tas ut för bagage. Chauffören har rätt att inte ta upp en kund, vars antal bagage överskrider det antal som har angetts i beställningen.

Bagage som aldrig ska läggas i bagageutrymmet är bland annat kontanter, värdefulla värdepapper, såsom checkar, obligationer eller betalningsorder, pass, körkort, intyg, smycken, bärbar elektronik, såsom kameror, mobiltelefoner, bärbara datorer, surfplattor och andra ömtåliga föremål, läkemedel samt hem- och bilnycklar. Allt bagage som ska transporteras i bagageutrymmet ska vara packat på ett sådant sätt att det tål normal hantering och att eventuellt bli flyttat i bagageutrymmet under resan. Meddela chauffören i förväg om det finns ömtåligt eller särskilt värdefullt innehåll i ditt bagage. Vi transporterar inte farligt gods. Vi förbehåller oss rätten att be dig att öppna dina väskor för kontroll av chauffören eller någon annan av bolagets anställda i din närvaro, om vi av säkerhetsskäl bedömer att det är nödvändigt.

Kunden ska anmäla försvunnet eller skadat bagage, antingen i appens kundtjänst eller per e-post till adressen  support@kyyti.com. Vi ersätter inte försvunnet eller trasigt bagage om ingen anmälan har gjorts. Maximibeloppet för skadestånd för bagage i Byaskjussen är 200 euro.

Rullstolsburna kunder

Det är möjligt att resa med rullstol, men rullstolen ska alltid anges som bagage och kunna fällas ihop och placeras i bagageutrymmet. Byaskjussen erbjuder ingen ledsagarservice, så vänligen beakta att chauffören inte har möjlighet att hjälpa till om du behöver assistans vid upphämtningsadressen eller destinationen.

Husdjur

Det är möjligt att resa med husdjur, men husdjuren ska anges som bagage (ett husdjur motsvarar en bagageenhet) och en extra avgift kan tas ut för dem. Chauffören kan vägra att transportera husdjur, som skäligen kan misstänkas störa eller utgöra en fara för de övriga passagerarna eller chauffören. Byaskjussen är inte ansvarig gentemot passageraren för eventuella allergiska reaktioner som de husdjur som transporteras eller tidigare har transporterats kan orsaka passageraren.

Det är inte tillåtet att röka i Byaskjussen

I Byaskjussens bilar är det inte tillåtet att röka eller använda e-cigaretter. Chauffören kan kräva att en passagerare stiger av om han eller hon inte respekterar tobaksförbudet och inte omedelbart slutar röka på chaufförens begäran.

Det är inte tillåtet att dricka alkohol i Byaskjussen

Det är inte tillåtet att dricka alkohol eller använda rusmedel i Byaskjussens bilar. Chauffören kan kräva att en passagerare stiger av om han eller hon inte respekterar ovannämnda förbud. Vi gör även en anmälan till polisen om användning av rusmedel.

Ersättning krävs för nerskräpning och skadegörelse av bilen

Om kunden smutsar ner (till exempel till följd av illamående) eller skadar bilen, är kunden skyldig att ersätta städ- och reparationskostnaderna direkt till transportföretaget. Chauffören kan ta ut ersättningen direkt av kunden i bilen eller skicka en faktura i efterhand. Kunden kan vid behov kontakta Byaskjussens kundtjänst om det finns oklarheter gällande ersättningskravet.

Inga trakasserier i Byaskjussen

I Byaskjussen är det nolltolerans för alla former av trakasserier och osakligt beteende. Chauffören är skyldig att avlägsna kunder från skjutsen som trakasserar de övriga passagerarna eller chauffören sexuellt, rasistiskt eller på något annat olämpligt sätt och som inte omedelbart upphör med trakasserierna trots uppmaning. Trakasserier är sådant beteende som mottagaren tolkar som trakasserier, förolämpningar eller på annat sätt osakligt. Chauffören har rätt att vägra ta upp en kund som beter sig aggressivt eller på ett sätt som tydligt kan antas störa eller utgöra en fara för de övriga passagerarna. Chauffören har rätt att hindra en kund, som har stört en medpassagerare på ovanstående sätt, från att stiga av på samma adress som den kund som har varit föremål för trakasserierna, om chauffören anser det finnas skäl att anta att personens säkerhet annars skulle vara hotad. Byaskjussen förbehåller sig rätten att inte ta upp en kund som, när han eller hon tidigare har använt sig av Byaskjussen, har gjort sig skyldig till ovanstående former av trakasserier och inte har slutat med sitt störande eller osakliga beteende trots uppmaning. Avgiften för skjutsen för personer, som har avlägsnats från skjutsen i ovanstående situationer eller inte har tagits upp, ersätts inte.

Anslutningstrafik

Om du använder Byaskjussen som en del av din resa (till exempel om du fortsätter resan med en annan trafiktjänst), vänligen reservera tillräckligt med tid för byte av transportmedel. Byaskjussen begränsar sitt skadeståndsansvar till avgiften för trafiktjänsten Byaskjussen om du inte hinner till din anslutning. Även om vi eftersträvar punktlighet vad gäller de meddelade tiderna, kan vi inte garantera en minuttidtabell, och vi ersätter inte heller skjutsens avgift vid små förseningar. Om du vill försäkra dig om att anlända i tid till din destination, ska du ange ankomsttiden istället för avgångstiden när du beställer skjutsen.

Respons och reklamationer

Respons och reklamationer på trafiktjänsten Byaskjussen ska skickas per e-post till adressen support@kyyti.com. Respons kan även skickas via beställningsappen och på adressen support.kyyti.com.

Behandling av personuppgifter

Tillhandahållaren av den beställningsapp som kunden använder är personuppgiftsansvarig. För att använda trafiktjänsten Byaskjussen ska användaren godkänna behandlingen av personuppgifter i enlighet med den sekretesspolicy som tillhandahållaren av beställningsappen har sammanställt.

Tillsvidare kan trafiktjänsten Byaskjussen beställas endast med Kyyti Operointi Oy:s app Kyyti och den enda personuppgiftsansvariga är därmed Kyyti Operointi Oy. Kyyti Operointi Oy:s sekretesspolicy i enlighet med artikel 13 och 14 i Europeiska unionens dataskyddsförordning (2016/679) finns tillgänglig på adressen www.kyyti.com/privacy.