Ansökan till småbarnspedagogik och elektroniska tjänster

Ansök om plats inom småbarnspedagogiken 4–6 månader innan du önskar att vården ska inledas. I brådskande fall (om du plötsligt blir sysselsatt eller får en studieplats) är ansökningarnas behandlingstid två veckor.

Att ansöka om plats inom småbarnspedagogiken

Du kan ansöka om plats inom småbarnspedagogiken året runt. Vi beaktar alltid dina önskemål och försöker finna den lösning som på bästa sätt stöder dina behov.

Under verksamhetsperioden är grupperna ofta fulla och du hittar nödvändigtvis inte en sådan plats som du önskar. Det är lättare för oss att tillgodose dina önskemål om du lämnar in din ansökan minst fyra månader innan ditt barn ska börja inom småbarnspedagogiken. Daghemsföreståndarna ger dig aktuella uppgifter om lediga platser.

Fyll i din ansökan i den elektroniska tjänsten. Blanketter i pappersform får du på kundservicekontoret Lovinfo.

Kontakta daghemsföreståndaren om du önskar göra ändringar i en ansökan som du redan skickat.

Den elektroniska tjänsten

eSmåbarnspedagogik är en skyddad elektronisk service för Lovisa stads småbarnspedagogik. De elektroniska tjänsterna används via en webbportal. För att kunna använda tjänsterna bör du ha personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. Du loggar in på webbportalen med nätbankskoder eller mobil-ID.

Gå till eSmåbarnspedagogik

eSmåbarnspedagogik omfattar

  • ansökan till småbarnspedagogik
  • anmäla vårdtider elektroniskt
  • elektroniska beslut (placeringsbeslut, avgiftsbeslut).

Tjänsterna är avgiftsfria.