Forsby daghem

Vårt daghem ligger i hjärtat av Forsby och omges av idyllisk natur.

Rörelse och lek, skratt och nyfikenhet

I närheten finns mångsidiga möjligheter att röra sig både inom- och utomhus.

Vi erbjuder en högklassig småbarnspedagogik på båda inhemska språken, samt vid behov skiftesvård. Vårt mål är att tillsammans med föräldrarna bygga upp en trygg och lugn dag för barnet som stöder barnets helhetsmässiga utveckling och uppväxt.