Lekgården

Lekgårdens daghem är beläget vid skogskanten i Pernå kyrkby, ca 13 km från Lovisa centrum. Barnen i vårt tvåspråkiga daghem är mellan 1 och 6 år.

Leikkisä Lekgården – opimme tillsammans

I vårt daghem finns för tillfället en barngrupp för hel- och deltidsbarn (Ugglorna). Därtill har vi en lekverksamhetsgrupp (Myrorna), som är integrerad i Ugglornas grupp.

Eftersom Lekgården är ett litet daghem med endast en grupp betyder det att både personal och barn lär känna varandra väl.  I vårt daghem respekterar vi barnen som unika individer och betonar barnens styrkor. Alla barn är bra på någonting. Verksamheten planeras enligt barnens behov. De dagliga rutinerna ger barnen trygghet.

Naturen och skogen utgör en viktig del av vår verksamhet. Närheten till sportplan, ishockeyrink, bibliotek och lekpark ger möjlighet till mångsidig verksamhet och variation i vardagen.