Valkom daghem

Valkom daghem är ett tvåspråkigt daghem i Valkom, cirka åtta kilometer från Lovisa centrum.

Naturligt tvåspråkig

Läget ger oss ypperliga möjligheter för olika verksamheter i naturen. Havet och skogen är på promenadavstånd samt ishockeyrink, skidspår och lekpark.

Målet är att erbjuda barnet en trygg, ändamålsenlig och hemlik småbarnspedagogik. Barnets utveckling stöds genom att stärka jagbilden och självkänslan enligt ålder och utvecklingsnivå.

Vardagen består av trygga, återkommande rutiner och verksamhetsstunder.

Det är viktigt att skapa en positiv anda där det finns utrymme att glädjas över barndomens lek.