Familjedagvård och familjedaghem

Familjedagvård är en hemlik och trygg vårdform där barn under skolåldern får individuell vård och fostran i en liten grupp. Daghemsföreståndarna ansvarar för den pedagogiska ledningen av verksamheten, övervakningen och ekonomin.

Familjedagvård hemma hos vårdaren

Två kommunala familjedagvårdare arbetar för Lovisa stad. De vårdar barn i sina egna hem, den ena i Valkom och den andra i Isnäs.

En familjedagvårdare kan stadigvarande ha fyra barn i heldagsvård och ett barn i deltidsvård. Familjedagvårdaren ansvarar för barnets vård och fostran och sköter självständigt den dagliga matlagningen och andra arbeten i anslutning till vården av hemmet.

När familjedagvårdaren blir sjuk, har semester eller andra ledigheter har barnet en reservvårdsplats i det närmaste daghemmet. Om vårdnadshavarna väljer att inte använda reservvårdsplatsen får de avdrag från avgiften för småbarnspedagogik.

En lång vårddag, allergier eller övriga specialbehov kan begränsa möjligheten att få en plats i familjedagvård.

Du kan höra dig för om lediga platser av daghemsföreståndarna.

  • Eva Korhonen – Valkom
  • Lena Rosenqvist-Huhtanen – Isnäs

Familjedaghem

I Lovisa finns ett familjedaghem, tvåspråkigt Lyckebo i Hommansby.

I ett familjedaghem vårdar tre familjedagvårdare tillsammans tio barn i heldagsvård. Verksamheten är mer daghemsaktig och vårdtiderna är mer flexibla än hos en vårdare som arbetar i det egna hemmet. Å andra sidan skapar en liten grupp en mer hemlik känsla och erbjuder en lugn och trygg miljö för barnet att växa upp i.

Du kan höra dig för om lediga platser och få ytterligare information av daghemsföreståndare Lena Rosenqvist-Huhtanen.