Hemvårdsstöd och dess kommuntillägg

Om FPA beviljat dig hemvårdsstöd betalas du automatiskt också kommuntillägg till hemvårdsstödet.

Kriterierna för kommuntillägget till hemvårdsstöd:

  • en förälder sköter det barn, för vilket hemvårdsstöd betalas
  • kommuntillägg till hemvårdsstöd betalas ut för det yngsta barnet
  • kommuntillägg betalas inte om familjen får föräldradagpenning
  • kommuntilläggets storlek är 200 euro till 31.3.2020
  • kommuntilläggets storlek är 150 euro från och med 1.4.2020.