Hemvårdsstöd och dess kommuntillägg

Om FPA beviljat dig hemvårdsstöd betalas du automatiskt också kommuntillägg till hemvårdsstödet till och med 31.12.2020.

Lovisa stad avslutar utbetalningen av kommuntillägg från och med 1.1.2021.

Kriterierna för kommuntillägget till hemvårdsstöd:

  • en förälder sköter det barn, för vilket hemvårdsstöd betalas
  • kommuntillägg till hemvårdsstöd betalas ut för det yngsta barnet
  • kommuntillägg betalas inte om familjen får föräldradagpenning
  • kommuntilläggets storlek är 150 euro