Privat småbarnspedagogik

I Lovisa stad finns ett privat gruppfamiljedaghem och två familjedagvårdare som sköter barn i sitt eget hem.

Verksamheten för privata producenter övervakas av staden och samma lagar gäller för den privata verksamheten som för de kommunala enheterna. Också inom den privata småbarnspedagogiken följer man Lovisa stads plan för småbarnspedagogik.

Hör dig för och ansök om plats direkt hos den privata vårdaren.

Kontaktuppgifter

Gruppfamiljedaghemmet Krisumaja

 • öppettider 7.00–16.30
 • Maj-Len och Monica Malm
 • tvåspråkigt

Borgågatan 4
07900 Lovisa
tfn 019 530 177, 040 720 11 04

Familjedagvårdare Elina Tiainen

 • vårdtider klockan 6.00–17.00
 • också kvälls- och veckoslutsvård
 • finskspråkig.

Nygårdsvägen 62
07700 Forsby såg
tfn 044 330 44 53

Familjedagvårdare Nina Koskinen

 • vårdtider klockan 6.00–17.00
 • finskspråkig, tar också svenskspråkiga barn.

Cedervägen 2
07700 Forsby såg
tfn 040 716 4986

Stöd för privat vård och kommuntillägg till stödet

Serviceproducenten bestämmer själv avgiften för en plats inom den privata småbarnspedagogiken. Du kan ansöka från FPA stöd för privat vård och kommuntillägg till stödet. Också kommuntillägget betalas via FPA.

Kommuntillägg betalas inte för juli.

Kommuntillägg utbetalas på följande grunder:

 • Familjen har beviljats FPA:s stöd för privat vård.
 • Kommuntillägg till stödet av privat vård beviljas inte under föräldrapenningsperioden. Med föräldrapenningsperioden avses den period då moderskapspenning, särskild moderskapspenning, faderskapspenning och föräldrapenning utbetalas.
 • Kommuntillägg betalas åt en av staden godkänd producent av privata småbarnspedagogiktjänster eller till en privat vårdare som familjen har ingått ett arbetsavtal med.
 • Kommuntillägget är månatligen 225 euro per barn för privata familjedagvårdare eller för en privat vårdare som familjen har ingått ett arbetsavtal med och månatligen 300 euro per barn för privata gruppfamiljedaghem eller daghem.