Semestertider inom småbarnspedagogiken

Verksamhetsperioderna inom småbarnspedagogiken är 1.8-23.12 och 2.1-30.6.

I juni har alla daghem och gruppisar öppet helt normalt. I juli fungerar Forsby daghem och Tessjö daghem som dejourerande daghem. De övriga daghemmen har stängt 1–31.7. Från första augusti har alla daghem och gruppisar öppet igen. Det kommer personal från olika enheter till de dejourerande daghemmen. Vi kan inte garantera, att det finns bekanta pedagoger på plats.

Vi ber vårdnadshavarna att anmäla vårdbehovet för juli senast 15.5 via eSmåbarnspedagogik – tjänsten. Om barnet är ledig, väljer man ”ennalta ilmoitettu poissaolo”. Under sommaren är endast julimånad avgiftsfri. Under övrig tid uppbärs en avgift enligt de principer som tillämpas vid debitering av avgift vid frånvaro (Information om avgifterna för småbarnspedagogik 1.8.2018) Om vårdnadshavarna reserverar vård i juli, men inte behöver den, bör den avbokas senast 15.6. En avgift kan tas ut för en reservvårdsplats som inte avbokats. Avgiften är då hälften av den fulla avgiften. Detta gäller också de familjer som normalt inte har någon avgift för småbarnspedagogiken.

Tilläggsinformation ger chefen för småbarnspedagogik Sofia Hoff, tfn. 044 349 3132