Semestertider inom småbarnspedagogiken

Verksamhetsperioderna inom småbarnspedagogiken är 1.8-23.12 och 2.1-30.6.

Information om verksamheten i Lovisas stads daghem under sommaren 2020

I juni har alla daghem och Lyckebo gruppfamiljedaghem öppet helt normalt. I juli fungerar Forsby daghem, Hembacka daghem, Märlax daghem och Tessjö daghem som dejourerande daghem. De övriga daghemmen har stängt 1–31.7. Från första augusti har alla daghem och gruppiset öppet igen.

Småbarnspedagogiken under sommaren ordnas enligt tabellen nedan. Uppdelningen baserar sig på antalet barn som deltar i småbarnspedagogik. Verksamheten ordnas så att lokalerna är rymliga för barnen och personalen, och då ökar inte antalet kontakter. Småbarnspedagogikens anvisningar för att undvika smittospridning, följer de nationella anvisningarna och gäller också under dejoureringen. Även under sommartiden ska varken barn eller vuxna komma till den småbarnspedagogiska enheten om hen har några symptom som tyder på sjukdom.

Västra området
Forsby daghem Forsby daghem, Isnäs daghem, Lekgården
Hembacka daghem Hembacka daghem
Östra området
Märlax daghem Fredsby daghem, förskolebarnen i Harjurinteen koulu, Kuggom daghem, Märlax daghem, Villekulla daghem
Tessjö daghem Ruukin päiväkoti, Tessjö daghem, Valkom daghem

Vi ber vårdnadshavarna att anmäla vårdbehovet för juli senast 15.5. via eSmåbarnspedagogik – tjänsten. Arrangemangen för juli bekräftas när vi har vetskap om barnens vårdbehov. OBS! det här gäller även skiftesomsorgen. Det kommer personal från olika enheter till de dejourerande daghemmen. Vi kan inte garantera, att det finns bekanta pedagoger på plats.

Om barnet är ledig, väljer man ”ennalta ilmoitettu poissaolo”. Under sommaren är endast julimånad avgiftsfri. Under övrig tid uppbärs en avgift enligt de principer som tillämpas vid debitering av avgift vid frånvaro (Information om avgifterna för småbarnspedagogik 1.8.2018). Om vårdnadshavarna inte inom tidsfristen vet hurdant vårdbehovet i juli är, uppmanar vi att reservera vård för säkerhetsskull. I fall att vård reserverats i juli, men det inte finns behov, kan den avbokas till och med 15.6. En avgift kan tas ut för en vårdsplats som inte avbokats. Avgiften är då hälften av den fulla avgiften. Detta gäller också de familjer som normalt inte har någon avgift för småbarnspedagogiken.