Semestertider inom småbarnspedagogiken

Verksamhetsperioderna inom småbarnspedagogiken är 1.8-23.12 och 2.1-30.6.

Stadsfullmäktige beslöt (9.7.2020, §62) att permittera 2/3 av stadens personal i två veckor som en ekonomisk balanseringsåtgärd. Permitteringarna genomförs under hösten 2020 och våren 2021. 

Målet är att permitteringen av småbarnspedagogikens personal ska genomföras så att inverkningarna på familjernas vardag är så små som möjlighet. Målet är också att permitteringarna ska belasta vår personal så lite som möjligt. 

Under skolornas jullov har vårdbehovet i allmänhet varit mindre och småbarnspedagogikens verksamhet har normalt reducerats under mellandagarna (27.-31.12).  Pga. permitteringsplanerna kommer verksamheten undantagsvis i år att reduceras under tiden 21.12 2020 – 5.1.2021. 

Under tiden 21.12.2020-5.1.2021 fungerar Forsby daghem, Fredsby daghem och Tessjö daghem som dejourerande daghem. De övriga daghemmen och gruppfamiljedaghemmen har stängt.  

I Forsby daghem erbjuds vård åt  Forsby daghems barn samt Hembacka och Isnäs daghems barn.  

Forsby daghems skiftomsorgsgrupp (Blåbären) iakttar avvikande öppettider under julen. Skiftomsorg är stadens specialtjänst (540/2018, § 13), till vilken barnen till sådana vårdnadshavare som gör skiftesarbete är berättigade. Skift- och nattomsorg erbjuds 

  • på julafton ända till kl. 12.00  
  • juldagen stängt 
  • på annandag jul efter kl. 20.  

 Fredsby daghem erbjuds vård åt  Fredsby daghems barn samt Villekullas och Valkom daghems barn.  

Tessjö daghem erbjuds vård åt Tessjö daghems barn samt barnen från Määrlahden päiväkoti och Ruukin päiväkoti  

Vi beaktar THL:s (Institutet för hälsa och välfärd) och utbildningsministeriets anvisningar för COVID-19 epidemin i anordnandet av småbarnspedagogiken under jullovet. Det här betyder att, verksamheten ordnas i mån av möjlighet så att grupperna inte blandas ihop eller sammanslås. Vi informerar närmare tidpunkten, vilka utrymmen tilldelats åt vilka grupper. Alla utrymmen städas i enlighet med THL:s anvisningar före barnens ankomst. 

Det kommer personal från olika enheter till de dejourerande daghemmen. Vi ber er vårdnadshavare att beakta, att vi inte kan garantera, att det för varje barn finns bekanta pedagoger på plats.