Forsby skola

Forsby skola ligger cirka 15 km väster om Lovisa. I skolan undervisas årskurserna 0–6. Byskolan har cirka 90 elever.

Bekanta dig med skolans Peda.net-sida