Kirkonkylän koulu

Byskolan Kirkonkylän koulu ligger i Strömfors cirka 17 km öster om Lovisa centrum. I skolan undervisas årskurserna 1–6. På samma gårdsområde ges förskoleundervisning i daghemmet Ruukin päiväkoti. Byskolan har cirka 40 elever och förskolan cirka 10.

Bekanta dig med Kirkonkylän koulus Peda.net-sida