Lovisavikens skola

Lovisavikens skola finns i centrum av Lovisa. Skolan erbjuder allmän undervisning och specialundervisning för årskurserna 7–9.

Skolan har cirka 240 elever. Skolan finns till för alla svenskspråkiga elever i årskurserna 7–9 på området. Även elever från grannkommunerna går i skolan. För närvarande sker undervisningen i baracker fram till att den nya skolan färdigställts.

Länk till skolans peda.net-sidor.