Teutjärven koulu

Byskolan Teutjärven koulu finns i Svenskby by cirka 30 kilometer nordost om Lovisa centrum. I byskolan undervisas årskurserna 0–6. Skolan har cirka 30 elever.

Bekanta dig med skolans Peda.net-sida