Anmälan till skolan

Så här anmäler du ditt barn till förskolan eller skolan:

Ny elev

Då eleven byter skola ska du kontakta direkt skolan eller bildningscentralen. Närskolan bestäms enligt elevens hemadress som införts i befolkningsregistret.

Till sidan Skolor

Anmälan till förskolan 2017

Barn som är födda 2011 anmäls till förskoleundervisningen som börjar hösten 2017. Anmäl ditt barn elektroniskt med Wilma. Vi skickar vecka 5 till barnets officiella hemadress ett beslut om närförskolan och anvisningar om ansökningsförfarandet. Kontakta bildningscentralen om du inte fått brevet.

Om ditt barn förutom förskoleundervisning också behöver kommunal dagvård, kan du ansöka elektroniskt om dagvård på denna sida.

Länk till daghemmens sidor

Länk till ansökning till dagvård

Anmälan till första klassen 2017

Barn som är födda 2010 anmäls till första klassen inom den grundläggande utbildningen. Anmäl ditt barn elektroniskt med Wilma.

Vi skickar vecka 4 eller 5 till barnets officiella hemadress ett beslut om närförskolan och anvisningar om ansökningsförfarandet. Kontakta bildningscentralen om du inte fått brevet.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

I första hand ges platser åt:

  • elever på årskurs 1
  • elever som omfattas av förlängd läroplikt
  • elever på årskurserna 3–6 som omfattas av särskilt stöd.

I andra hand ges platser åt

  • elever på årskurs 2.

Elevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet ordnas enligt verksamhetsplanen. Vi meddelar separat om ansökningsförfarandet i mars.

Till morgon- och eftermiddagsverksamhetens sidor