Skolornas arbetsdagar och lov

Skolornas arbetsdagar och lov under läsåret 2017–2018

Grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Läsåret inleds mån. 14.8.2017
Höstlov fre.– mån. 20–23.10.2017
Höstterminen avslutas fre. 22.12.2017
Vårterminen inleds mån. 8.1.2018
Sportlov, vecka 8 mån.–fre. 19–23.2.2018
Ledigt mån. 30.4.2018
Läsåret avslutas lör. 2.6.2018

 

Förskolan följer närskolans arbetstider, förutom om skolans flexdagar infaller på veckoslutet. Förskolorna avslutar sitt läsår 1.6.2018.

Skolorna kan ordna undervisningen flexibelt en dag, till exempel genom undervisning på en lördag. Kontrollera skolans webbplats angående en eventuell flexdag.

Skolornas arbetsdagar och lov under läsåret 2018–2019

Grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Läsåret inleds ons. 15.8.2018
Arbetsdag lör. 29.9.2018
Höstlov tors.–mån. 18–22.10.2018
Höstterminen avslutas lör. 22.12.2018
Vårterminen inleds mån. 7.1.2019
Sportlov, vecka 8 mån–fre 18.–22.2.2019
Läsåret avslutas lör. 1.6.2019

 

Förskolan följer närskolans arbetstider, förutom om skolans flexdagar infaller på veckoslutet. Förskolorna avslutar sitt läsår 31.5.2019.