Medborgarinstitut

I Lovisa finns två medborgarinstitut. Samarbetet mellan dem är tätt.

Lovisa svenska medborgarinstitut (Mi) och Valkon kansalaisopisto (VaKo) ordnar rekreations- och intressebetonad utbildning, öppen universitetsundervisning, grundläggande konstundervisning samt avtalsutbildning.

Instituten ordnar kurser och utbildning även i avtalskommunerna Lappträsk och Pyttis.