Bergström Bettina

Närbiblioteksansvarig

Tel 044 723 0243

bettina.bergstrom@loviisa.fi

Schäsvägen 3, 07930 Pernå

Enhet: Biblioteksverksamheten, Lovisa huvudbibliotek

Skyldigheter:

Pernå bibliotek och ombudspost