Ahola Päivi

Tel Fredsby daghem, Määrlahden päiväkoti, Ruukin päiväkoti, Tessjö daghem

Tel +358445651084

paivi.ahola@loviisa.fi

Enhet: Centralen för bildning och välfärd, Määrlahden päiväkoti