Backas Ingegerd

Klasslärare

ingegerd.backas@edu.loviisa.fi

Lovisa stad Sävträsk skola

Herrgårdsvägen 29 A 07880 Liljendal