Ben Segerman

Mätningsförman

Tel +358 44 055 58 67

ben.segerman@loviisa.fi

Enhet: Centralen för näringsliv och infrastruktur, Mätningsbyrån, Stadsplaneringsenheten

Skyldigheter:

Lantmäteri, utmarkering av byggplatser och lägessyn.