Eriksson Leif

Chef för kultur- och fritidsväsendet

Tel 040 568 4138

leif.eriksson@loviisa.fi

Enhet: Bildningens förvaltning, Centralen för bildning och välfärd