Hämäläinen Päivi

Välfärdsplanerare

Tel +358 44 055 54 83

paivi.hamalainen@loviisa.fi

Enhet: Centralen för bildning och välfärd