Hongisto Enni

Tel 0440555903

enni.hongisto@edu.loviisa.fi

Enhet: Grundtrygghetscentralen, Psykosocial service