HUSLAB (laboratorium)

Tel 0947186800

Öhmansgatan 4, PL 89, 07901 Lovisa

Enhet: Hälsovårdens mottagningstjänster