Johansson Marina

Tel +3258440555808

marina.c.johansson@edu.loviisa.fi

Enhet: Centralen för bildning och välfärd, Koskenkylän koulu