Lassas May

Tel 0444555362

Enhet: Grundtrygghetscentralen, Vårdarmottagning