Lassas May

Tel 044 455 53 62

may.lassas@itauusimaa.fi

Enhet: Vårdarmottagning