Lempa Miia

Park- och trädgårdsarbetare

Tel 0449743660

miia.lempa@loviisa.fi

Tekniska centralen, Depå

Borgågatan 11 07900 Lovisa