Leutola Riitta

Närbiblioteksansvarig

Tel 044 723 0246

riitta.leutola@loviisa.fi

Centrumvägen 2, 07955 Tessjö

Enhet: Biblioteksverksamheten

Skyldigheter:

Tessjö närbibliotek och ombudspost