Longhurst Agneta

Kulturproducent

Tel 0440 555 354

agneta.longhurst@loviisa.fi

Enhet: Centralen för bildning och välfärd, Kulturbyrån