Nyman Camilla

Tel 0405406180

camilla.nyman@itauusimaa.fi

Enhet: Grundtrygghetens förvaltning

Skyldigheter:

byråsekreterare, grundtrygghetens förvaltning