Perttilä Marko

Tel +358440555201

marko.perttila@loviisa.fi

Enhet: Dataförvaltningsenheten, Stadskanslicentralen