Rosenkulla

Tel 0444555324, 0404888901, 0404888902

Eskilomvägen 16, 07880 Liljendal

Enhet: Omvårdnadsboende