Saarenkylä-Naskali Kati

Uppsökande ungdomsarbetare

Tel 0440 555 387

kati.saarenkyla-naskali@loviisa.fi

Enhet: Centralen för bildning och välfärd, Fritidsenheten